Επαγγελματικές Σπουδές και Σεμινάρια Φωτογραφίας στην Αθήνα

Επαγγελματικές Σπουδές και Σεμινάρια Φωτογραφίας στην Αθήνα

Summer Shooting at the Elite City Resort

SUMMER FASHION EDITORIAL at the ELITE CITY RESORT by GEORGE DIMOPOULOS PHOTOGRAPHY © CREDIS VISCA

SUMMER FASHION EDITORIAL at the ELITE CITY RESORT by GEORGE DIMOPOULOS PHOTOGRAPHY © CREDIS VISCASUMMER FASHION EDITORIAL at the ELITE CITY RESORT by GEORGE DIMOPOULOS PHOTOGRAPHY © CREDIS VISCA 
FASHION PHOTOGRAPHY WORKSHOP Summer Edition 
SUMMER FASHION EDITORIAL at the ELITE CITY RESORT by GEORGE DIMOPOULOS PHOTOGRAPHY © CREDIS VISCA 

FASHION PHOTOGRAPHY WORKSHOP Summer Editorial Shooting at the ELITE CITY RESORT in Kalamata by GEORGE DIMOPOULOS PHOTOGRAPHY © CREDIS VISCA